Tuesday, December 29, 2009

промени 1.3c -> 1.3d

Подобрения при бутоните за смяна на клип Вбокс/Ютюб и метакафе.

Подобрения в системата за проблеми.

No comments:

Post a Comment