Tuesday, January 12, 2010

1.3e -> 1.4

Оправен е проблема с енкодинга при добавяне на изпълнител

Оправени са някои проблеми при 'зелените модератори'

За модераторите е добавена функция:  Пренасочване към песен, при изтриване на повтарящи се.

No comments:

Post a Comment