Thursday, February 4, 2010

1.4b -> 1.4c

Оправено е кеширането в SQL, което ще върне хубавата стара търсачка и ще направи началната страница а се зарежда много по-бързо. Сега престои всичкото обикаляне на песните наново :)

No comments:

Post a Comment