Wednesday, April 14, 2010

1.9b -> 1.9c

Оправени са някои неща, които не си спомням какво точно бяха :)

нов език: Унгарски

Добавена е защита при промяна на песен, само 1 човек може да променя, дължина на сесията 10 мин