Monday, August 9, 2010

2.02 -> 2.03

Добавени са коментари/форум съобщения в профилите на потребителите.

Показват се конкретния брой постове/текстове/коментари/съобщения.Намалено е времето за пренасочване на почти всички страници.