Sunday, August 15, 2010

2.03 -> 2.04

Оправено са още правописни грешки.

Оправено е страницирането на форума.

Оправен е проблема при изтриването на песните.

Добавени са преводите в профила, вече преводите се пазят, ако някой го изтрие от песента си строи в 'преводи' в профила.Получавате Лични Съобщения при изтриване на песен.