Thursday, August 19, 2010

2.04 -> 2.04b

Оправен е проблем при Opera

Файсбук лентата с фенове и оразмерена, вече не разширява лентата с менюта.

No comments:

Post a Comment