Monday, September 27, 2010

2.04d -> 2.05

Добавен е списък с изтритите песни ( http://tekstove.info/browse_deleted.php )

линковете [url=www....]линк[/link] се подчертават

при одобряване на превод пренасочва към песента

при не одобряване връща към заявките за превод

оправен е бъг в изтриването на песен