Saturday, November 20, 2010

2.06b -> 2.07

Jquery е обновено до 1,4,4 което го прави по-бързо :)

Добавихме JqueryUI, за сега само в 'слушане на любими'.
  • Вече се извежда и превода ( по молба на Katia )Премахната е лентата с facebook феновете, поради проблем при IE