Saturday, November 20, 2010

2.07 -> 2.07b


  • Оправен е бъг в менюто на логнатите потребители (при показване на допълнителните опции)

  • Всички текстови полета (textarea) имат възможност за оразмеряване (долу дясно)