Sunday, April 24, 2011

2.12 -> 2.13

chat:
  • !help -> показва наличните команди

(Re)Captcha при регистрация.

Имаме 2 нови ранга.

Ново меню при писане на коментар/мнение/чат. Има и опция за добавяне на клип от youtube.

В потребителски данни има възможност за смяна на паролата.