Saturday, June 25, 2011

2.14b -> 2.15

YouTube е по подразбиране почти навсякъде

Кешираме някой неща (APC), което ще рече че сайта зарежда по-бързо.

Подобрения в системата за 'проблеми'

Нови емотикони

Бана в чата е подсилен :)

Лист с онлайн потребителите в чата


Информацията за логин се пази в Сесии (като затворите браузера иска пак да се логнете :) )

Като сте банната и пробвате да пишете в чата, ви показва красиво съобщение

Нова команда в чата !stats <username>
текуща ревизия 146