Sunday, August 21, 2011

2.15b -> 2.16

flood защита

оправен е проблем при пращане на съобщение в чата

Полетата за текст/превод се оразмеряват едновременно :)

Имаме кутийка 'Какво е станало днес'Гледаме за преводи пратени от Google Translate едно към едно
revision 201