Sunday, December 18, 2011

2.17 -> 2.18


  • добавени са звездички за активност

  • цензората е подобрена

  • потребителя testt е премахнат

  • подобрения в бан системата

  • оправен е проблем с капчата при регистрация

  • опция за запомняне при вход

  • оправен е проблем при видеата от youtube

  • оправен е проблем когато username-ът съдържа &"<>'

  • google translate е премахнат, api-то е спряно

  • получават ЛС, когато някой пише в тема в която имате мненит (форума)


revision 313