Sunday, December 2, 2012

2.22 -> 2.3

Да е честит major ъпдейта към 2.3 :)

Потребители+ могат сами да си сменят ранга.
Добавени са доста глезотийки в чата.

Пренасочване на изтрити песни, ако отворите (например)
http://tekstove.info/browse.php?id=41315
ще ви пренасочи към
http://tekstove.info/browse.php?id=39965

Някой форми имат tooltip-чета вместо досегашните обикновени текстови обясненияПреминахме от svn към git, за контрол на версиите.
На всеки 20мин проверяваме cdn-те на google, ако умрат ползваме нашите :)