Sunday, December 1, 2013

2.5b -> 2.6

  • по-добра цензура в чата
  • по-бързо ще се зарежда началната страница на сайта
  • (временно?) са премахнати картинките при текстовете
  • смяната на собствения ранк вече е със "значка"
  • командите !stat са в пъти по-бързи