Sunday, January 26, 2014

2.6 -> 2.7

  • Автоматично цензуриране на песни
  • Подобрена система за разлините роли потребители
  • Оправен е проблем с "последни любими" в началната страница
  • Добавена опция за цензуриране на съобщения в чата

No comments:

Post a Comment