Monday, March 10, 2014

2.7 -> 2.7b

  • Списък с групи и членовете им http://tekstove.info/groups.php
  • Бутон за ценсуриране в чата (за модераторите)
  • Нова група: скрит форум
  • Подобрения в цензурата

1 comment: